stavební dozor, vedení staveb, rozpočty

Inženýrská činnost

   Zajišťuji kompletní výkon investorsko inženýrské činnosti při přípravě a realizaci staveb a jsem připraven Vám odborně zabezpečit následující činnosti :

  • vedení a řízení staveb - stavbyvedoucí
  • výkon funkce technického ( stavebního ) dozoru investora při realizaci stavby 
  • obstarání vstupních podkladů, zabezpečení průzkumných a geodetických prací pro vypracování dokumentace, zajištění radonového průzkumu, zabezpečení výběru staveniště, zajištění studií a posudků
  • projednání zadání stavby s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování návrhu na zahájení územního řízení, obstarání územního rozhodnutí
  • projednání projektu pro stavební povolení s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení, vypracování návrhu na zahájení stavebního řízení, zajištění stavebního povolení
  • projednání projektu pro vodoprávní řízení s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení vodohospodářské části, vypracování návrhu na zahájení stavebního řízení, zajištění vodoprávního povolení
  • zajištění kolaudačního rozhodnutí, spolupráce s investorem při přejímání dokončeného díla, zajištění zkušebního provozu a garančních zkoušek, dohled nad plněním garancí zhotovitele
  • zajištění vynětí ze ZPF ( zemědělský půdní fond ) a LPF ( lesní půdní fondu ), zpracování dopravního řešení a napojení na infrastrukturu, majetkoprávní agendy, nájemní smlouvy apod.
  • zajištění výběru dodavatele a subdodavatelů stavby, uzavření smlouvy o dílo jménem investora
  • konzultační a poradenská činnost 

Kontakt

KRATINA TOMÁŠ, autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

tomas.kratina@volny.cz

U Trati 3448/10
400 01 Ústí nad Labem

mobil 602 426 071
tel.+fax. 475 317 067

Vyhledávání

Návštěvnost 

TOPlist

TOPlist

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode